Selecteer een pagina

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Ontwerp van de brochure ‘Samen naar een duurzaam Steenwijkerland’, inclusief het vervaardigen van iconen en illustraties.

Dit programma is opgezet om samen te werken aan een duurzame ontwikkeling van de woon-, leef-, en werkomgeving Steenwijkerland. Een grote en uitdagende opgave, die de gemeente alleen kan realiseren door samen te werken met alle betrokken partijen: overheid, inwoners, bedrijven en instellingen, maatschappelijke organisaties en scholen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp, inclusief de illustraties, voor een folder die de werkwijze weergeeft van de gemeente Steenwijkerland.

De gemeente zet de inwoners en ondernemers op één. Ze zetten hun vraag centraal en kijken naar mogelijkheden. Dat kan alleen in een professionele organisatie waar het werk goed georganiseerd is. In deze folder worden de drie werkwijzen uitgelegd, wie welke rol heeft en hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn.

 

 

 

 

 

 

Ontwerp van een infographic voor de begroting en plannen van de gemeente Steenwijkerland.

 

 

 

 

 

Werk toegelicht